Del­tok i eks­pe­ri­ment

Aftenposten Junior - - Reportasje -

Søst­re­ne fra Spikke­stad i Bus­ke­rud del­tok i et litt lig­nen­de eks­pe­ri­ment i fjor: I 30 da­ger prøv­de fa­mi­li­en å leve så plastfritt som mu­lig. Da skul­le de unn­gå å bru­ke plast­po­ser når de hand­let, og for­sø­ke ikke å kjø­pe mat som var pak­ket inn i plast. Det var miljø­or­ga­ni­sa­sjo­nen CChal­len­ge som in­spi­rer­te dem til å gjø­re det.

Hvor­for tok eks­pe­ri­men­tet 30 da­ger?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.