Glad for at land­mi­ne­ne blir borte

Da det var krig i Kam­bod­sja, ble det lagt ned land­mi­ner i bak­ken. Om to år skal alle va­ere fjer­net. Det er Ke­vin glad for.

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg - Tekst: an­ne od­land

Hvem bor du med?

– Jeg bor med for­eld­re­ne mi­ne, søs­te­ren min eh­er, ku­si­ne­ne mi­ne Von­di og Linn, og beste­mor. Jeg kal­ler hen­ne yay yay.

Hvor­dan ser det ut der de­re bor?

– Det er pene åkrer med ris. I byen er det fle­re temp­ler. Det mest kjen­te he­ter ang­kor Wat.

Etter man­ge år med krig i Kam­bod­sja er det frem­de­les mi­ner i bak­ken. Hva ten­ker du om det?

– alle mi­ne­ne der er ikke blitt fjer­net ennå. Jeg er nøye med å føl­ge vei­en når jeg er ute og går. hel­dig­vis er man­ge mi­ner blitt ryd­det og fjer­net etter at kri­gen ble slutt.

Hvor­dan er skolen din?

– Søs­te­ren min og jeg har hjemme­sko­le. for­eld­re­ne mi­ne har la­get små klasse­rom i hu­set.

Hvor­dan er det?

– Jeg li­ker det. Mam­ma og pap­pa me­ner at vi får bed­re un­der­vis­ning hjem­me.

Hva gjør du etter skolen?

– Vi le­ker ute.

Hva gjør de­re i hel­ge­ne?

– av og til går vi til temp­le­ne i byen og ser bud­dha-sta­tu­er.

Ang­kor Wat er et vel­dig kjent tem­pel i Kam­bod­sja.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.