Skriv til oss!

Aftenposten Junior - - Kultur -

Vil du va­ere Ju­nior-jour­na­list? Send en e-post: [email protected]­ten­pos­ten­junior.no

For­tell om deg selv og hva du li­ker å gjø­re på fri­ti­den.

Skriv al­der, hvor du bor og te­le­fon­num­mer til en fore­satt.

Skriv hvem du helst vil in­ter­vjue og hva du vil spør­re om.

PS: Det er man­ge som gjer­ne vil va­ere Ju­nior­jour­na­lis­ter. Vi kan ikke love at alle som skri­ver inn, får prø­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.