Løf­ter menn

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - For fle­re re­kor­der sjekk:

Ane­ta Flor­czyk fra Po­len har en litt spe­si­ell ver­dens­re­kord. Hun er den kvin­nen i ver­den som har klart å løf­te og kas­te flest menn på to mi­nut­ter. Til sam­men klar­te hun å gjø­re det 12 gan­ger. www.guin­nes­sworldrecords.com

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.