Slik tok de bil­de­ne

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Bil­de­ne ble tatt med et vilt­ka­me­ra, et ka­me­ra som er plas­sert ute i na­tu­ren og tar bil­der når det be­ve­ger seg noe foran ka­me­ra­et.

Ele­ve­ne, som var 9–14 år gam­le, sat­te opp ka­me­ra­er i og uten­for skole­går­der.

Det ble tatt bil­der av 83 dyr. 15 av dis­se er sjeld­ne dyr som er tru­et av ut­ryd­del­se.

Fors­ke­re ved et mu­se­um og Uni­ver­si­te­tet i Nord-Caro­lina i USA står bak pro­sjek­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.