El­la (11)

6A

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Hvis jeg had­de va­ert la­erer, vil­le jeg gitt i lek­se at alle skul­le bake muffins!

– En tekst-opp­ga­ve i mat­te. Vi måt­te sva­re med hele set­nin­ger. Én av opp­ga­ve­ne var: «Hen­rik drik­ker 1,2 li­ter vann om da­gen. Hvor mye vann drik­ker han på to da­ger, tre da­ger og én uke?» En an­nen gang fikk jeg i lek­se å lese for hun­den min. Det var rar t. Jeg sy­nes hel­ler vi kun­ne ha tt en halv­time len­ger sko­le og drop­pet lek­se­ne.

Hvis jeg had­de va­ert la­erer: – Da had­de jeg gitt i lek­se at alle skul­le bake muffins!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.