Hva gjør du hvis hun­den ska­der seg?

Hva gjør du hvis hun­den din får varm kaf­fe over seg, el­ler kat­ten din brek­ker et ben?

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie Foto: Stein J. Bjør­ge

Hvis kjaele­dy­ret ditt ska­der seg, er det mye du kan gjø­re for å hjel­pe dy­ret før dere kom­mer til dyr­le­gen.

Ola Bry­nilds­rud, som er dyr­lege, har dis­se tip­se­ne til hva slags første­hjelp man kan gi til hun­der og kat­ter:

Ren­gjør så­ret med salt­vann (kjøpt på apo­te­ket) for å fjer­ne skitt og gjør­me. Ikke bruk bom­ull. Er så­ret dypt, må dyr­lege kon­tak­tes. 2 Brann­ska­der

Hun­der og kat­ter kan også bli sol­bren­te på snu­ten. Hun­der med hvit snu­te bør der­for bru­ke sol­krem. Om dy­ret li­ke­vel blir sol­brent, kan du smø­re med en krem som he­ter aloe vera.

Ved mer al­vor­li­ge brann­ska­der, som hvis dy­ret får varm kaf­fe over seg, må dyr­lege kon­tak­tes. Før det bør man ha kaldt vann på ska­den, for ek­sem­pel med et hånd­kle dyn­ket i kaldt vann. 3 Brudd Hold dy­ret mest mu­lig i ro inn­til det får hjelp. 4 For­gift­ning

Det er gans­ke van­lig at kjaele­dyr får i seg mat de ikke tå­ler. For­søk å fin­ne ut hva dy­ret har spist. De­ret­ter bør du rin­ge dyr­le­gen for råd. Dyr­le­gen kan også hjel­pe dy­ret med å kas­te opp slik at det gif­ti­ge kom­mer ut av krop­pen.

Hånd­kle­med kald­tvann

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.