Det­te vet vi om sa­ken:

Aftenposten Junior - - Nyheter -

¤¤Po­li­ti­et tror at An­ne-Eli­sa­beth

Falke­vik Ha­gen er blitt kid­nap­pet. ¤¤Hun har va­ert borte si­den 31. ok­to­ber i fjor. In­gen har hørt noe fra hen­ne.

¤¤Fa­mi­li­en hen­nes er vel­dig lei seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.