Hva er EU?

Aftenposten Junior - - Nyheter -

¤¤Be­står av 28 land i

Euro­pa. ¤¤Sam­ar­bei­der blant an­net om reg­ler for han­del, øko­no­mi og land­bruk. ¤¤Ble star­tet for 67 år

si­den.

På side klok 18 blir på du Brexit!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.