Hva er Brexit?

Aftenposten Junior - - Nyheter -

¤¤Stor­bri­tan­nia be­stem­te at lan­det skul­le mel­de seg ut av EU for tre

år si­den.

¤¤Ble av­gjort ved en folke­av­stem­ning og kal­les Brexit. ¤¤Re­sul­ta­tet ble vel­dig jevnt: 48,11 % stem­te for å bli, mens 51,89 %

stem­te for å for­la­te EU.

¤¤Etter pla­nen skal Par­la­men­tet i Stor­bri­tan­nia stem­me om de er

eni­ge i There­sa Mays av­ta­le 15. ja­nu­ar. ¤¤Stor­bri­tan­nia skal etter pla­nen ut av EU 29. mars 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.