Best på kildesortering

Aftenposten Junior - - Reportasje -

Tysk­land, Sve­ri­ge og Dan­mark er bed­re enn Nor­ge til å kilde­sor­te­re, vi­ser un­der­sø­kel­se. 1. Tysk­land 2. Slo­ve­nia 3. Øs­ter­rike 7. Sve­ri­ge 10. Dan­mark 16. Nor­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.