Kan bolle­deig heve i ma­gen også?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Andreas!

Vil bolle­deig, som har gja­er i seg, vokse i ma­gen om man spi­ser av dei­gen?

Hil­sen Maya (8) og Lot­te (11)

Hei, Maya og Lot­te!

Vi bru­ker gja­er når vi ba­ker for å få dei­gen til å vokse.

Gja­er er en type sopp som spi­ser mel og suk­ker og prom­per ut gas­sen CO2. Det er gas­sen som blå­ser opp dei­gen slik at den vokser.

Hull i bol­le­ne

Hvis du de­ler opp en bol­le som er fer­dig stekt, vil du se at det er man­ge sto­re og små hull i den. Det er her CO2-gas­sen har sam­let seg, nes­ten som små bal­lon­ger.

Gja­er­sop­pen tri­ves best når det er om­trent så varmt som det er i krop­pen din. Der­for er sva­ret: Ja, dei­gen kan vokse i ma­gen.

Lø­ses opp

Men dei­gen får ikke va­ere i fred i ma­gen. I mage­sek­ken er det mage­syre, som de­ler opp og bry­ter ned det du spi­ser. I til­legg knar mage­sek­ken ma­ten. Det gjør at dei­gen gans­ke raskt blir løst opp.

Luft i ma­gen

Hvis du spi­ser mye bolle­deig, kan du opp­le­ve at du får litt eks­tra luft i ma­gen. Den kan kom­me ut både foran og bak. Men det er ikke far­lig å spi­se bolle­deig. Du kan få vondt hvis du spi­ser mye, men du kan ikke eks­plo­de­re.

Gja­eren dør

Det bes­te er å spi­se bol­le­ne når de er stekt. Den ster­ke var­men i ov­nen får først bol­le­ne til å vokse eks­tra mye, men så blir det for varmt for gja­er­sop­pen. Når bol­le­ne kom­mer ut av ov­nen, er gja­eren død.

Hil­sen Andreas

Jeg har alt­for mye luft i meg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.