Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Sport - 2018:

Sup­por­ter: En per­son som støt­ter el­ler hei­er på et lag, en grup­pe el­ler per­son. tre­ner for Mol­de fK.

Vi­kar-ma­na­ger for Man­ches­ter Uni­ted.

I ok­to­ber fikk ole Mar­ti­nus en burs­dags­gave som han ble vel­dig glad for. Da fa­mi­li­en satt rundt mid­dags­bor­det, for­tal­te pap­pa­en at de skul­le til old trafford og se Man­ches­ter Uni­ted spil­le hjemme­kamp.– Jeg måt­te leg­ge meg ned på

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.