2

Aftenposten Junior - - Nyheter -

BESØKTE INDIA: Nor­ges stats­mi­nis­ter besøkte en sko­le i India i for­ri­ge uke. I India er det et pro­blem at man­ge jen­ter har faer­re ret­tig­he­ter enn gut­ter. Men den­ne sko­len i Nit­hora har fått pen­ger av or­ga­ni­sa­sjo­nen FN for at jen­te­ne i lands­byen skal kun­ne gå like man­ge år på sko­le som gut­te­ne.

Vas­ker hen­de­ne på sko­len

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.