3

Aftenposten Junior - - Nyheter -

BERØMT RALLY: Her kjø­rer Step­hane Pe­ter­han­sel for sei­er i det be­røm­te bil- og mo­tor­syk­kel­lø­pet Rally Da­kar. Lø­pet ar­ran­ge­res hvert år i Sør-Ame­ri­ka, og etap­pe­ne går over ør­ken, gjør­me og stein. Hver dagsetap­pe va­rie­rer i leng­de. Pe­ter­han­sel har vun­net 13 gan­ger før. Lø­pet av­slut­tes den­ne uken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.