6

Aftenposten Junior - - Nyheter -

FEIRING: Sekke­løp er en po­pu­la­er lek på 17. mai i Nor­ge. I for­ri­ge uke fei­ret My­an­mar sin na­sjo­nal­dag med man­ge ak­ti­vi­te­ter for barn. My­an­mar fei­ret at det er 71 år si­den lan­det ble fritt og selv­sten­dig. Før det be­stem­te Stor­bri­tan­nia over lan­det.

Sekke­løp

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.