5

Aftenposten Junior - - Nyheter -

JA­PANS­KE TEGN: Den­ne jen­ta del­tok i en nytt­års­kon­kur­ran­se i Tokyo i Ja­pan i for­ri­ge uke. Det var om å gjø­re å skri­ve ja­pans­ke tegn så vak­kert som mu­lig. Det kal­les kal­li­gra­fi. Språ­ket ja­pansk kan både skri­ves med tegn og bok­sta­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.