Min ver­ste hjemme­lek­se

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d -

Min ver­ste hjemme­lek­se er å øve på valt­horn. Jeg vil hel­ler va­ere med ven­ner enn å spil­le. Så jeg øver nes­ten ikke på hor­net. Jeg kje­der meg på en måte når jeg spil­ler, så jeg pak­ker ned hor­net og går ned og spør mam­ma om hun kan sen­de mel­ding til ven­ne­ne mine. Daniel (9)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.