Viss­te du?

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg -

¤¤tysk­land er euro­pas mest folke­rike land

(det bor over 80 mil­lio­ner inn­byg­ge­re her). ¤¤Ver­dens­mes­ter­ska­pet i håndball for menn star­tet i for­ri­ge uke og spil­les i tysk­land og Dan­mark. ¤¤Mes­ter­ska­pet er fer­dig

27. ja­nu­ar.

¤¤Det tys­ke her­re-lands­la­get har vun­net VM tre gan­ger tid­li­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.