Hva er yoga?

Aftenposten Junior - - Sport -

¤¤Yoga er en tre­nings­form som opp­rin­ne­lig kom­mer fra In­dia. ¤¤Man­ge tre­ner yoga for å bli ster­ke­re i krop­pen og mind­re stres­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.