Kla­rer du dis­se yoga-øvel­se­ne?

Aftenposten Junior - - Sport -

Stå på alle fire og skyt ryg­gen opp ak­ku­rat som en katt i ti se­kun­der. Der­et­ter svai­er du ryg­gen litt og ser rett frem. Den­ne po­si­sjo­nen gjør at krop­pen blir sterk og myk. Sitt opp­reist med hen­de­ne foran brys­tet el­ler legg deg ned på en mat­te. Pust ro­lig inn og ut. Prøv å kjen­ne etter hvor­dan krop­pen din har det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.