2 TOPPMØTE:

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Stor­bri­tan­nias prins Wil­liam var en av del­ta­ger­ne på et toppmøte i Da­vos i Sveits i for­ri­ge uke. Der snak­ket han med den be­røm­te pro­gram­le­de­ren Da­vid At­ten­bo­rough. Le­de­re fra hele ver­den var sam­let i Da­vos for å snak­ke om hvor­dan man kan løse blant an­net ver­dens klima­pro­ble­mer.

Prins Wil­liam Da­vid At­ten­bo­rough

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.