Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Kon­gres­sen:

Be­stem­mer hvil­ke lo­ver USA skal ha – og hva de skal bru­ke pen­ger på.

Stats­bud­sjett: En plan over hva et land skal bru­ke pen­ger på, og hvor­dan de skal skaf­fe seg inn­tek­ter (pen­ger).

Sta­ten: De som be­stem­mer i et land og ar­beids­plas­se­ne de sty­rer over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.