– Har du en god tre­ner?

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d - Tekst og foto: Hannah Kan­ut­te Mykle­bust

Vic­to­ria (9)

– Da jeg star­tet på cheer­lead­ing, hadde jeg en vel­dig god tre­ner. Hun hjalp meg til å hol­de ba­lan­sen og å stå, si­den jeg er «fly­er».

Lea Jo­hanna (9)

– Jeg går på vol­ley­ball, og tre­ne­ren min er vel­dig flink til å la­ere bort. Det er vik­tig.

Liam (9)

– Jeg har gått på turn i fem år, og sy­nes det er vik­tig at tre­ne­ren be­hand­ler alle rett­fer­dig. Tre­ne­ren min er vel­dig flink til å si at det jeg gjør, er bra.

Ke­vin (9)

– En god tre­ner er streng, kjef­ter når det trengs, og sier til spil­ler­ne hva de må bli bed­re på. Akkurat som tre­ne­ren til Stor­ha­mar Dra­gons!

Ida (9)

– Mine tre­ne­re spør all­tid om det går bra når jeg fal­ler, det li­ker jeg. Jeg spil­ler håndball og fotball. For meg er det vik­tig at tre­ne­ren er po­si­tiv og bryr seg om alle på la­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.