Har du en rap-tekst?

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d -

Før jul ut­lys­te Af­ten­pos­ten Ju­nior en rap-kon­kur­ran­se. Vi har fått inn man­ge fine teks­ter. Nå na­er­mer fris­ten seg for å sen­de inn, så nå må du skyn­de deg hvis du vil va­ere med!

Her er reg­le­ne:

Rap­pen må hand­le om

«li­vet mitt»,

og va­ere på maks 16 lin­jer (som er et stan­dard rap-vers).

Fris­ten er 1. fe­bru­ar!

Rap­per­ne Iza­bell vil, sam­men med Af­ten­pos­ten Ju­nior og Za­hed fra NRK-se­ri­en Rot, pluk­ke ut en vin­ner

Send teks­ten til [email protected]­ten­pos­ten­junior.no Skriv «RAP» i emne­fel­tet

Li­vet mitt

Det ek­ke noe dritt. De dri­ver på med sitt Mens jeg bare tøy­ser litt Jeg li­ker turn og håndball Der skjer det knall og fall Der kan du se Alt kan jo skje Jeg sit­ter og teks­ter Må gjø­re lek­ser Alle som kla­ger Kal­ler jeg for pla­ger Når jeg var 10 Så plei­de jeg å si At når jeg blir gam­mel la­ger jeg en egen bio­gra­fi Det er li­vet mitt og det ek­ke noe dritt

Elias(11)har send­toss­den­ne teks­ten

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.