Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Kultur -

Shitty robots:

Hjemme­la­ge­de ro­bo­ter som ikke fun­ge­rer helt som de skal.

Pro­gram­me­re:

Med et eget pro­gram­me­rings­språk som kan inne­hol­de bok­sta­ver, tall og sym­bo­ler, kan man få en data­ma­skin til å gjø­re be­stem­te ting.

Ko­de­klubb: Fri­tids­til­bud der barn og ung­dom­mer le­ker og la­erer med pro­gram­me­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.