Se mer på You­tube:

Aftenposten Junior - - Kultur -

¤¤Si­mo­ne Gier­tz kal­les dron­nin­gen av så­kal­te «shitty robots». ¤¤Hun har over én

mil­lion føl­ge­re. ¤¤En av hen­nes mest po­pu­la­ere vi­deo­er er en ro­bot som sø­ler fro­kost­blan­ding og melk ut­over hele bor­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.