Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) Hvil­ket TV-pro­gram er Glenn Sol­berg med i?

2) Hvil­ket land kom­mer fot­ball­spil­le­ren Mes­si fra?

3) Hvor man­ge po­tet­gull­po­ser bruk­te Ama­lie på å lage en ball­kjo­le?

4) Hva he­ter kat­ten som var borte i syv må­ne­der? 5) Hvor mye pen­ger vil Trump ha for å byg­ge en mur mot gren­sen til Mex­i­co?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.