5 PRO­TEST:

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Gut­ten skri­ver på en vegg på gren­sen mel­lom Ir­land og Stor­bri­tan­nia. Man­ge i Ir­land vil ikke at Stor­bri­tan­nia skal mel­de seg ut av EU. De me­ner at det da blir vans­ke­li­ge­re for de to lan­de­ne å sam­ar­bei­de.

Be­tyr gren­se «In­ge her»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.