Slik vir­ker Tel­lo­nym:

Aftenposten Junior - - Reportasje -

¤¤En app som lar deg sen­de og mot­ta mel­din­ger uten at no­en tren­ger å vite hvem du er.

¤¤Det er også mu­lig å sen­de len­ker fra Tel­lo­nym til and­re so­sia­le medi­er, som Snapchat.

¤¤Lig­ner på den tid­li­ge­re ap­pen Sara­hah (som ikke fin­nes mer) og Jo­del.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.