Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Kultur -

Vi­ne: En app hvor man kun­ne lage og pos­te kor­te vi­deo­klipp (6 se­kun­der)

På­vir­ker: En som man­ge ser opp til og øns­ker å va­ere som. Kal­les også in­flu­en­cer.

Vixen In­flu­en­cer Awards: En pris­ut­de­ling for blant an­net blog­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.