Ver­dens ras­kes­te på høye hae­ler!

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - For fle­re re­kor­der sjekk:

Maj­ken Sichlau fra Dan­mark er skik­ke­lig rask til å løpe – hun er fak­tisk den ras­kes­te kvin­nen i ver­den til å løpe 100 me­ter på sko med høye hae­ler. Hun har løpt hundre­me­te­ren på 13.557 se­kun­der. Til sam­men­lig­ning er ver­dens­re­kor­den for kvin­ner (med sko uten hae­ler) nes­ten tre se­kun­der ras­ke­re (10.49 se­kun­der).

www.guin­nes­sworldrecords.com

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.