Vil du teg­ne til den­ne spal­ten?

Aftenposten Junior - - Spør Oss! -

Tegn gjer­ne en fø­lel­se: glad, trist, lei, spent, over­ras­ket, lyk­ke­lig – el­ler noe helt an­net!

(PS! Inn­sendt tegning og spørs­mål er ikke fra sam­me per­son.)

Send teg­nin­gen til [email protected]­ten­pos­ten­junior.no el­ler Af­ten­pos­ten Junior, Boks 1178 Sen­trum, 0107 Oslo

Er du redd når du er hjem­me? Kjen­ner du no­en som er red­de når de er hjem­me?

Ring gra­tis på Alarmte­le­fo­nen for barn og unge, te­le­fon: 116 111, de kan hjel­pe!

Du kan også kon­tak­te Kors

på hal­sen. In­gen te­ma­er er for sto­re og in­gen for små! Te­le­fon: 800 333 21 Du kan også mai­le og chat­te på kor­spa­hal­sen.no

Tren­ger du no­en å snak­ke med?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.