MØTES PÅ NYTT:

Aftenposten Junior - - Nyheter | Jorden Rundt -

USAs pre­si­dent (Do­nald Trump) og Nord-Koreas le­der (Kim Jong-un) skal møtes på nytt i slut­ten av den­ne må­ne­den i Viet­nam. Det­te blir and­re gang le­der­ne møtes for å snak­ke om fred mel­lom lan­de­ne.

Kim JongFrakk­som

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.