Eget spill-rom på sko­len

Aftenposten Junior - - Nyheter | Fra Norge -

Rev­heim ung­doms­sko­le i Stav­an­ger skal byg­ge et eget ga­ming-rom.

Det er de den førs­te sko­len i Nor­ge som gjør, iføl­ge NRK.

I his­to­rie skal for ek­sem­pel ele­ve­ne la­ere om an­nen ver­dens­krig gjen­nom å spil­le Battle­field V.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.