For­budt å kas­te snø­ball

Aftenposten Junior - - Nyheter | Fra Verden -

Da en elev fikk en snø­ball kas­tet på seg gjen­nom et vin­du, sa en sko­le i Sve­ri­ge: Nok er nok! Ör­na­sko­lan i Hyl­te har nå inn­ført et for­bud mot å kas­te snø­ball. De me­ner le­ken har gått over styr.

Ele­ver som bry­ter for­bu­det, ri­si­ke­rer å bli ute­stengt fra sko­len i én uke el­ler bli po­liti­an­meldt om noen blir ska­det.

– Ele­ve­ne har kas­tet snø­ball på hver­and­re, på la­ere­re og vin­du­er, sier rek­tor Per Hen­riks­son til den svens­ke avi­sen Me­tro.

Det­te blir nå for­budt på en sko­le i Sve­ri­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.