Prø­ver å få pen­ger til mu­ren sin

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Pre­si­den­ten i USA, Do­nald Trump, sier at han nå vil be­stem­me at det skal va­ere «krise­til­stand» i USA.

Det gjør han for å få pen­ger til mu­ren som han vil byg­ge på gren­sen mot Mex­i­co.

Når han sier at det er kri­se i lan­det, kan han kan­skje li­ke­vel få de pen­ge­ne det kos­ter å byg­ge den. Da kan han nem­lig hen­te mer pen­ger fra stats­bud­sjet­tet.

De­mo­kra­te­ne, som er mot­stan­der­ne hans, sier de vil prø­ve å kjem­pe imot det­te.

De me­ner det er kri­se, det han har fun­net på. De har tid­li­ge­re nek­tet å gå med på å gi ham så man­ge pen­ger til grense­mu­ren.

Do­nald Trumps sto­re kamp­sak er å byg­ge en mur mot Mex­i­co.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.