Hae? Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Kor­re­spon­dent: En jour­na­list som skri­ver sa­ker fra utlandet.

FN: En in­ter­na­sjo­nal or­ga­ni­sa­sjon som job­ber for å ska­pe fred i ver­den og hjel­per flykt­nin­ger.

Nød­hjelp: Mat, vann og medi­si­ner som gis til men­nes­ker som raskt tren­ger hjelp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.