– Bed­re å gjø­re lek­ser på pa­pir

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d -

I 1. - og 2. - klas­se had­de vi matte­lek­ser på pa­pir, men i 3. klas­se star­tet vi med å gjø­re matte­lek­ser på nett. Det sy­nes jeg er dumt. Ikke alle har Ip­ad el­ler til­gang til internett. Dess­uten kon­sen­tre­rer jeg meg bed­re hvis jeg gjør lek­ser på pa­pir. Kan­skje man kan gjø­re det sånn at man bru­ker Ipa­den på sko­len og gjør lek­se­ne på sko­len el­ler på AKS? El­ler så kan man gjø­re det sånn at man kan vel­ge om man vil gjø­re det på pa­pir el­ler Ip­ad?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.