Po­li­ti­et had­de egen ake-kon­kur­ran­se

Aftenposten Junior - - Nyheter | Fra Norge -

En vi­deo av norsk po­li­ti som aker midt på nat­ten, har gått verden rundt i so­sia­le medi­er.

– Vi treng­te en ar­tig pau­se. Job­ben vår er jo el­lers gans­ke al­vor­lig, sier po­liti­be­tjent Le­na Aa­nen­sen til Af­ten­pos­ten Junior.

Hun og fle­re fra Heim­dal po­liti­sta­sjon i Trøn­de­lag ut­ford­ret na­er­mes­te po­liti­sta­sjon til ake-kon­kur­ran­se da de var fer­di­ge på jobb.

– Det var vel­dig gøy, men vi tap­te kon­kur­ran­sen, sier Aa­nen­sen.

Ke­til Ste­ne Tolv po­liti­be­tjen­ter akte om kapp. De bruk­te po­li­ti­skjold som ake­brett. Det­te bil­det er tatt på dag­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.