Katt kan arve en for­mue

Aftenposten Junior - - Nyheter | Fra Verden -

Den be­røm­te mote-de­sig­ne­ren Karl La­ger­feld døde i for­ri­ge uke, 85 år gam­mel. Nå lu­rer fle­re på om kat­ten hans, Choupet­te, kom­mer til å arve alle pen­ge­ne hans. Det skri­ver den frans­ke avi­sen Le Fi­ga­ro. La­ger­feld, som var født i Tysk­land, had­de in­gen fa­mi­lie. Han skal ha sagt at kat­ten skul­le bli hans ar­ving. La­ger­feld had­de en for­mue på rundt 1,5 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner.

Kat­ten Choupet­te er al­le­re­de gans­ke rik. Den har nem­lig tjent mil­lio­ner av kro­ner på å spil­le i re­klame­fil­mer. Bil­det er tatt for fire år si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.