Mitt dyre­bil­de!

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei!

Det­te er katt­un­gen min Milo. Han er 11 uker gam­mel og vel­dig le­ken og ko­se­te. Også er han vel­dig glad i is.

Hil­sen Jen­ny fra Oslo

Her kan du sen­de inn et bil­de av deg og et dyr. Det tren­ger ikke va­ere ditt eget dyr. Skriv gjer­ne et par lin­jer om dy­ret (for ek­sem­pel navn og al­der).

Bil­det kan kom­me på trykk i Af­ten­pos­ten Junior, på Af­ten­pos­ten Ju­niors Face­bo­ok-side og Insta­gram. Send bil­det til:

Af­ten­pos­ten Junior, Boks 1178 Sen­trum, 0107 Oslo El­ler send på mail: [email protected]­ten­pos­ten­junior.no

Jen­ny (10) Milo

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.