1. Er­tet på seg svens­ke­ne:

Aftenposten Junior - - Sport -

SKI-VM I OSLO 2011: Pet­ter Nort­hug gikk sis­te­etap­pen for Nor­ge. Nort­hug had­de så man­ge me­ter for­sprang på sin sto­re svens­ke kon­kur­rent Mar­cus Hell­ner at han stop­pet opp og gikk side­lengs over mål.

Det­te gjor­de man­ge svens­ker sin­te. De men­te Nort­hug var re­spekt­løs over­for kon­kur­ren­te­ne.

– Han er en ulv ute i løy­pa, men ved mål­gang er han en gris, sa den svens­ke sports­kom­men­ta­to­ren Jo­nas Karls­son.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.