Vant og sat­te ver­dens­re­kord

Aftenposten Junior - - Sport -

Ja­kob In­ge­brigt­sen vant i for­ri­ge uke 1500-me­te­ren i fri­idrett in­nen­dørs i Düs­sel­dorf. 18-årin­gen sat­te ver­dens­re­kord for junio­rer (ikke voks­ne lø­pe­re) in­nen­dørs. In­ge­brigt­sen slo etio­pis­ke Sa­mu­el te­fe­ra, som had­de den for­ri­ge ver­dens­re­kor­den. Ja­kobs store­bror fi­lip In­ge­brigt­sen kom på tredje­plass.

Ja­kob In­ge­brigt­sen (18)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.