Brakk sta­ven:

Aftenposten Junior - - Sport -

ski-Vm i oslo 1982: på sis­te etap­pe var nor­ges ski­stjer­ne odd­var brå i en in­tens inn­spurt mot rus­sis­ke alek­san­der Zav­ja­lov. pl­ut­se­lig brakk brå sta­ven!

hele nor­ge fulg­te med. De som kjør­te bil og hør­te på sta­fet­ten gjen­nom bil­ra­dio­en, måt­te stop­pe bi­len for å lete etter en kafé med tV for å se res­ten.

Sta­fet­ten end­te med at nord­man­nen og rus­se­ren gikk likt i mål. nor­ge og Sov­jet­unio­nen delte gul­let.

tips: Spør en vok­sen hjem­me om hvor de var da odd­var brå brakk sta­ven.

Odd­var Brå tav san­der vja­lov

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.