Sta­fet­te­ne i årets ski-VM

Aftenposten Junior - - Sport - 28. fe­bru­ar kl. 13 tors­dag fre­dag 1. mars kl. 13.15 Det er fire på sta­fett­la­get.

sta­fett - kvin­ner: sta­fett - menn: Kvin­ne­ne går 5 kilo­me­ter hver, men­ne­ne går 10 kilo­me­ter hver.

Sov­jet­unio­nen: Var ver­dens størs­te land før. Besto av Russ­land og 14 and­re land.

Do­ping­test: Pro­fe­sjo­nel­le idretts­ut­øve­re blir tes­tet for å se om blo­det de­res inne­hol­der ulov­li­ge stof­fer. No­en do­per seg for å få bed­re re­sul­ta­ter, det er ulov­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.