Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter | Fra Norge -

Kof­fein: Et stoff som kommer fra kaffe­bøn­ner. Fin­nes også blant an­net i kaf­fe, te og ka­kao.

For­bru­ker­rå­det: Gir blant an­net råd om ting vi kjø­per.

Mat­til­sy­net: Pas­ser på at mat og drik­ke som sel­ges i Nor­ge, er trygt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.