Viss­te du?

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg -

¤¤Den in­ter­na­sjo­na­le kvinnedagen fei­res over hele ver­den 8. mars hvert år. Da­gen bru­kes til å mar­ke­re kvin­ners kamp­sa­ker og ret­tig­he­ter. ¤¤USa har ald­ri hatt en kvin­ne

som pre­si­dent. ¤¤hil­la­ry Clin­ton, som prøv­de å bli pre­si­dent ved for­ri­ge valg, kommer til oslo 8. mars for å mar­ke­re kvinnedagen. ¤¤nes­te pre­si­dent­valg er i 2020. fire kvin­ner har vars­let at de vil prø­ve å bli pre­si­dent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.