Hvor stor er Jor­den?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei!

Jeg lu­rer på hvor stor klo­den er?

Hil­sen Eryk (8)

Hei, Eryk!

Det er vans­ke­lig å for­stå hvor stor pla­ne­ten vår er, for­di vi ald­ri ser hele. Men hvis du kun­ne zoo­me ut, vil­le du se at den er di­ger.

Fløy rundt

Tenk på de hu­se­ne du kan se rundt deg. På jord­klo­den er det plass til fle­re hund­re mil­lio­ner sån­ne nabo­lag! Det ras­kes­te fly­et som har klart å fly rundt Jor­den, klar­te det på tre døgn.

Jor­den er sva­er, men sam­men­lig­net med So­len blir den bare en li­ten prikk. Det er plass til mer enn én mil­lion jord­klo­der inni So­len. Jor­den er på en måte både stor og li­ten.

Hil­sen Andreas

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.