Hvor­for li­ker dyr å bli klødd?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, Ola!

Hvor­for er det så man­ge dyr som li­ker å bli klødd og kost med? Hil­sen Sa­ra

Hei, Sa­ra!

De fles­te dyr sy­nes det er godt å klø seg, det kan fjer­ne lus og lop­per som de kan ha i pel­sen sin.

For noen dyr er det­te so­si­alt. De le­ver sam­men i flokk, og flok­ken fun­ge­rer best hvis alle er ven­ner.

Og hva knyt­ter vel tet­te­re bånd enn å ta bort lus fra hver­and­re?

Ape­ne li­ker for ek­sem­pel å kjem­me hå­ret til hver­and­re på jakt etter lus.

Det fin­nes også dyr som ikke er så vel­dig so­sia­le, men som li­ke­vel els­ker kos.

Kan­skje er det ikke så rart? Bare tenk på det: Vi går jo selv rundt med ver­dens mest fan­tas­tis­ke klø-red­skap yt­terst på ar­me­ne våre!

Prøv å se hvor­dan en hund klør seg. Den kan vel­ge mel­lom å dyt­te et bak­ben opp til øret el­ler bite seg selv med for­ten­ne­ne. Ikke helt det sam­me som å bli klødd av et men­nes­ke.

Dyre­hil­sen fra Ola

Det er så godt ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.